Lainsäädäntö

Miksi lainsäädäntöä kutsutaan?

Stage IIIB EU:ssa. Tier 4 Interim USA:ssa.

Mitä lainsäädäntö kattaa?

Off-road moottoreiden pakokaasupäästöt:

Particulate Matter (PM). Pienhiukkaset, pääasiassa noki- (hiilihiukkaset) ja voiteluöljyjäämät
Typpidioksidit (NOx). Sisältää typpimonoksidit (NO) ja typpioksidit (NO2).
Hiilivety (HC). Hiili ja vety yhdisteet sisältävät pääasiassa epätäydellisesti palaneita polttoaine- ja öljyjäämiä.
Hiilimonoksidi (CO). Hiili ja happi yhdistyvät epätäydellisen palamisen seurauksena, joka johtuu liian vähäisestä happimäärästä.

Milloin lainsäädäntö pannaan täytäntöön?

Katso yksityiskohdat lainsäädäntöelimen sivuilta kun lainsäädäntö astuu voimaan sinun maassasi tai alueellasi.

Huomioi, että jos valmistat alkuperäisiä osia vientiin, maahantuovan maan täytyy noudattaa tätä lainsäädäntöä.

Miten Tier 4 Interim / Stage IIIB eroaa olemassa olevasta lainsäädännöstä?

Tyypilliselle 100 kW teollisuusmoottorille Tier 4 Interim / Stage IIIB vaatii pienhiukkasten vähentämistä 91 % verrattuna olemassa olevaan Tier 3 / Stage IIIA tasoon, ja typpioksidien (NOx) vähentämistä 17 % verrattuna Tier 3 / Stage IIIA tasoihin.

Lainsäädännön aikajana

Alla olevat tehot ja aikataulut auttavat havainnollistamaan, milloin eri lait astuvat voimaan. Valitse vain teholuokka alla olevasta taulukosta, niin näet lainsäädännön alueelliset aikataulut.


legislation-tab
 
 
Yhteystiedot
Uutiset
Rss-secodi
YHTEYSTIEDOT
  • Vantaa

    Jännekuja 1 01740 VANTAA
    Puhelin: +358 (0)9 591 91


    Plus-infos-bleu